magFlags-Flagge-Large-Nigerian-Ports-Authority-1955-1960-Nigerian-Ports-Authority-from-29-August-1955-to-October-1960-A-Nigriai-Kikti-Hatsg-zszlaja-1955-a 39,39 EUR*